Inzicht & beweging in groei!

Met groei bedoelen wij, organische groei. Dat is groei van binnenuit de organisatie door de continue ontwikkeling van iedereen!

Welke ontwikkeling heeft jouw persoonlijke groei afgelopen maand doorgemaakt?

Wanneer we managers vragen wat de organische groei in de afgelopen drie maanden was, dan blijft het vaak stil. Dat is raar. De Persoonlijke Groei Monitor (PG-Monitor) meet in welke mate je groei groeit. De PG-Monitor geeft aan hoe operationele medewerkers en het management zichzelf uitdagen, ontwikkelen en continu verbeteren.

Wat zien we bij veel organisaties:

  • Geen duidelijke definitie van wat de persoonlijke groei van medewerkers is
  • Geen inzicht van ontwikkeling in de tijd
  • Geen verbanden tussen prestaties en cultuur
  • Gebrek aan individuele en team prestatie/cultuur ontwikkeling
  • Geen eenduidig platform hoe je gemeenschappelijk kijkt naar ontwikkeling als basis onder 1-op-1 gesprekken, vaardigheden en competentie ontwikkeling, teamtraining en teambuilding
  • Geen duidelijke concrete persoonlijke verbeteracties met meetbare verbetering
  • Geen duidelijke input voor het inrichten van de academie met welke competenties, vaardigheden en gedragsinterventies noodzakelijk zijn.

De PG-Monitor geeft je structureel inzicht en handvatten op alle bovenstaande punten!

De PG-Monitor kan voor verschillende doelstellingen worden ingezet, veelal om de organische groei te meten van:

  • Alle medewerkers (operatie, management en bestuurders) over inzicht en beweging naar de beoogde blueprint, inzicht en beweging naar de gedefinieerde kernwaarden en inzicht en beweging naar de gewenste duurzame inzetbaarheid/ vitaliteit
  • Managers op het gebied van competentieontwikkeling.