Starten met gebruik van de Persoonlijke Groei Monitor

De PG-Monitor kan op twee manieren ingezet worden:

  1. Als onderdeel van een integraal ontwikkel- en verbetertraject
  2. Als losstaande licentie voor de individuele-, team- en organisatie-ontwikkeling.

In beide gevallen dient er een begeleide cultuurworkshop aan vooraf te gaan om de inhoud vast te stellen op de verschillende assen.

Veelal organiseren we voor de start een enthousiasmerende kick-off met een korte presentatie waarin wordt uitgelegd welke toegevoegde waarde de PG-Monitor voor de deelnemers heeft en hoe de tool werkt. Er is hier alle ruimte om eventuele vragen te beantwoorden.

Door middel van een cultuurworkshop worden gezamenlijk met alle betrokkenen de assen van de PG-Monitor bepaald. Hiermee wordt de bepaalde cultuur gemeenschappelijk gedragen en kan hier commitment op worden gevraagd. Het is mogelijk om reeds bestaande kernwaarden als uitgangspunt te gebruiken, zodat het DNA organisatiebreed herkenbaar is. Tevens wordt bepaald hoe de opvolging in de meetings eruit zal komen te zien en welke gedragsafspraken daarbij horen.

Wij raden aan om ten minste één keer per kwartaal een persoonlijk groei-gesprek te houden per medewerker. Voor hogere effectiviteit raden wij een hogere frequentie aan.