Wat is de Persoonlijke Groei Monitor?

De Persoonlijke Groei Monitor (PG-Monitor) is een instrument om de organische groei van zowel de individuele medewerkers als die van het team, afdeling en/of gehele organisatie aan te geven. Het instrument geeft handvatten hoe het gesprek te voeren, hoe de ontwikkeling te meten en hoe de gedefinieerde acties vast te leggen.

De PG-Monitor bestaat uit een aantal onderdelen:

 • De structuur van bespreken
 • Het instrument
 • Het gesprek
 • Ondersteuning door coaches.

Voor wie?

 • PG-Monitor is inzetbaar voor iedere medewerker
 • Periodiek te gebruiken door manager met uitvoerende medewerker of managers onderling.

Persoonlijke Effectiviteit en de Persoonlijke Groei Monitor

Inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van managers

Hoe groot of klein uw organisatie ook is, er wordt altijd geïnvesteerd in het management, zowel door middel van de salarissen als in de vorm van persoonlijke ontwikkeling. Het doel van deze investering is om het management iedere dag beter te maken. Dit blijft een investering, in die zin dat wat door de organisatie in de managers wordt geïnvesteerd wél Return on Investment moet opleveren. Er moet duidelijk zijn wat de manager - en dus de investering van de organisatie - toevoegt aan het succes van de onderneming.

Het management is verantwoordelijk voor het behalen van goede operationele cijfers en, minstens zo belangrijk, het dóórontwikkelen van een gemeenschappelijk beleefd en onderscheidend organisatie-DNA binnen hun team. Dit DNA is wat de organisatie uniek maakt en is beslissend voor het bestaansrecht en daarmee het voortbestaan van de organisatie.

Goed managen kost tijd. Deze tijd wordt voornamelijk besteed aan twee dingen: zowel het uitdagen als het ondersteunen van de medewerkers in hun groei en ontwikkeling. Beiden moeten op een professionele manier plaatsvinden en leiden naar een werkomgeving waar de medewerker in staat is zijn persoonlijke talenten ten volle tot hun recht te laten komen en duurzaam inzetbaar blijft. Preciezer geformuleerd:
de manager is bezig zijn medewerkers uit te dagen en te ontwikkelen om iedere dag weer beter te functioneren en om de ambities van zowel de organisatie als de medewerker zelf te verwezenlijken.

Het team verhoogt dan zijn 'organische groei' door voortdurend beter te worden in datgene dat ze dagelijks doen. De andere kant van de taak van de manager is het herplaatsen van medewerkers die op hun huidige positie niet volledig tot hun recht komen of die zich niet voldoende kunnen vinden in het gemeenschappelijk beleefde en onderscheidende organisatie-DNA. De kwaliteit van de manager is terug te zien in de manier waarop dit gedaan wordt: op een charmante en elegante manier waardoor iedereen met opgeheven hoofd verder kan.

Enkele oplossingen die de PG-Monitor voor managers biedt:

 • Frequent inzicht in ontwikkeling
 • Inzicht in de ontwikkeluitdagingen van jullie managers
 • Inzicht in de functionaliteit en ook disfunctionaliteit van de managers
 • Duidelijk richting van specifieke competenties die ontwikkelt moeten worden binnen onze organisatie om zo effectief mogelijk te zijn
 • Inzicht voor een eventueel management development programma eruit moet zien
 • Het voeren van een goede dialoog
 • Concrete verbeterplannen die worden opgevolgd.

De PG-Monitor doet dit door ervoor te zorgen dat de ontwikkeling per individuele manager en zijn of haar team inzichtelijk is. Door duidelijk te maken wat de ontwikkelingen zijn en welke acties er nodig zijn om deze in de gewenste richting te leiden. De PG-Monitor meet gedurende een bepaalde tijd wat de ontwikkeling is en welke programma's noodzakelijk zijn om de maximale ontwikkeling te genereren. Zowel op het niveau van het team als individueel.